Тарифи на встановлення, перевстановлення та переоформлення телефону

Встановлення, перевстановлення телефону та переоформлення договору
на користування телефоном

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу (до 30.06.2012 включно)

Hомеp
з/п
Види послуг Одноразова плата для підприємств, установ, організацій (бюджетних та інших), гривні з ПДВ
1 Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)
1.1 основного телефонного апарата, підключеного до окремої лiнiї 300,00
1.2 основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою 300,00
2 Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата
2.1 в одному будинку 90,00
2.2 в інший будинок 120,00
3 Переоформлення договору на користування телефоном
3.1 переоформлення квартирного телефону на службовий 300,00
3.2 на правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат 24,00

Користування телефоном (до 30.06.2012 включно)

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів

Види послуг та плати Бюджетні підприємства, установи, організації Інші підприємства, установи, організації
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї 29,74 26,74* 44,63 38,52*
за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 23,78 21,38* 35,70 30,82*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
з першої по 600-у хвилину (включно) х 0,0 х 0,0
починаючи з 601-ї хвилини х 5,4 х 5,4

Примітки

* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1-у хвилину місцевих розмов.

Користування телефоном  до 30.06.2012 включно

Для абонентів місцевої телефонної мережі
сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів

Види послуг та плати Бюджетні підприємства, установи, організації Інші підприємства, установи, організації
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї 16,22 14,21* 25,48 22,32*
за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 12,98 11,38* 20,38 17,86*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
з першої по 600-у хвилину (включно) х 0,0 х 0,0
починаючи з 601-ї хвилини х 3,1 х 3,1

Примітки

* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1-у хвилину місцевих розмов.

Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку №157 від 08.04.2011 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги», з 01.05.2011 затверджено нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги лінк на сайт НКРЗ.

Тарифи до 30.04.2011 включно

Тарифи на встановлення, перевстановлення та переоформлення телефону

№ з/п Назва послуги Одноразова плата,
гривні з ПДВ
1 Надання доступу до телефонної мережі
1.1 Встановлення телефону, пiдключеного до окремої лiнiї;
організація абонентської телефонної лінії до офісної (міні) АТС
в містах з населенням до 1 млн.жителів та райцентрах 720,00
в містах з населенням більше 1 млн., але менше 2 млн. жителів 792,00
в містах з населенням більше 2 млн. жителів 864,00
в сільських населених пунктах крім райцентрів 576,00
1.2 Зміна номера телефона за заявою абонента 80,00
1.3 Зміна категорії АВН* за заявою абонента 12,00
2 Перестановлення (перенесення) телефону, підключеного до окремої лінії із збереженням номера:
2.1 при переїзді абонента в межах одного будинку 90,00
2.2 при переїзді абонента в інший будинок в зоні дії однієї АТС 120,00
3 Переоформлення договору на користування телефоном
3.1 На орендаря телефонізованого приміщення** 48,00
3.2 Переоформлення квартирного телефону на службовий 400,00
3.3 При переїзді абонента в інше телефонізоване приміщення з такою ж кількістю телефонних ліній 24,00
3.4 При зміні назви юридичної особи або на правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний номер телефону
бюджетні установи, підприємства, організації 24,00
інші підприємства, установи, організації 24,00

* зміна категорії автоматичного визначення номера телефона за заявою абонента
** після закінчення терміну оренди договір з орендодавцем поновлюється безкоштовно.

Одночасне встановлення телефону та підключення до Інтернет (послуга «ОГО!») за спеціальними тарифами.

Тарифи на користування телефоном

№ з/п Назва тарифу Бюджетні підприємства Інші підприємства
в містах*** в селах та смт*** в містах*** в селах та смт***
1. Місячна абонентна плата за телефон, підключений до окремої лінії гривень з ПДВ за місяць
1.1. без почасового обліку тривалості місцевих з'єднань 27,02 12,02 40,57 18,88
1.2. з почасовим обліком тривалості місцевих з'єднань* 19,73 10,51 28,40 16,52
2. Плата за одну хвилину місцевих з'єднань**, здійснених протягом місяця копійок з ПДВ за хвилину
2.1. з першої по 200-у хвилину 0 0 0 0
2.2. з 201-ї до 840-ї хвилини 5,4 3,1 5,4 3,1
2.3. починаючи з 841-ї хвилини 3,8 2,2 3,8 2,2

Примітки

* В рахунок абонплати надається 200 нетарифікованих хвилин  місцевих з'єднань     
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда. Для зручності вартість послуг вказана в розрахунку на 1 хв. місцевих розмов.      
*** Міста - міста та районні центри,  села - села та селища міського типу, крім райцентрів

Тарифи на користування телефоном підключеним за спареною схемою

Вид послуги та плати Бюджетні підприємства Інші підприємства
в містах*** в селах та смт*** в містах*** в селах та смт***
Місячна абонентна плата за телефон, підключений за спареною схемою гривень з ПДВ за місяць
без почасового обліку тривалості місцевих з'єднань 21,60 10,32 32,47 16,24
з почасовим обліком тривалості місцевих з'єднань* 15,77 7,22 22,70 11,35
Плата за одну хвилину місцевих з'єднань**,  протягом місяця копійок з ПДВ за хвилину
з першої по 200-у хвилину 0 0 0 0
з 201-ї до 840-ї хвилини 5,4 3,1 5,4 3,1
починаючи з 841-ї хвилини 3,8 2,2 3,8 2,2

Примітки

* В рахунок абонплати надається 200 нетарифікованих хвилин  місцевих з'єднань     
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда. Для зручності вартість послуг вказана в розрахунку на 1 хв. місцевих розмов.      
*** Міста - міста та районні центри,  села - села та селища міського типу, крім райцентрів

Користування телефоном на період з 01.05.2011 до 31.08.2011 включно

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів

Види послуг та плати Бюджетні підприємства, установи, організації Інші підприємства, установи, організації
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї 29,74 24,67* 44,63 35,51*
за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 23,78 19,73* 35,70 28,40*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
з першої по 400-у хвилину (включно) х 0,0 х 0,0
починаючи з 401-ї хвилини х 5,4 х 5,4

Примітки

* У рахунок абонплати надається 400нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1-у хвилину місцевих розмов.

Користування телефоном на період з 01.05.2011 до 31.08.2011 включно

Для абонентів місцевої телефонної мережі
сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів

Види послуг та плати Бюджетні підприємства, установи, організації Інші підприємства, установи, організації
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї 15,02 13,15* 23,59 20,66*
за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 12,02 10,51* 18,88 16,54*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
з першої по 400-у хвилину (включно) х 0,0 х 0,0
починаючи з 401-ї хвилини х 3,1 х 3,1

Примітки

* У рахунок абонплати надається 400нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.

Встановлення, перевстановлення телефону та переоформлення
договору на користування телефоном до 31.07.2012 

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу

Позиція Види послуг Для підприємств, установ, організацій (одноразова плата)
гривні з ПДВ
1 Встановлення паралельного телефонного апарата в одного абонента:
1.1 в одній кімнаті, квартирі 50,00
1.2 в одному будинку 50,00
1.3 в різних будинках 160,00
2 Встановлення паралельного телефонного апарата терміном дії не більше 3 місяців:
2.1 у різних абонентів 96,00
2.2 в одного абонента: в одній кімнаті, квартирі 50,00
2.3 в одного абонента: в одному будинку 50,00
2.4 в одного абонента: в різних будинках 96,00
3 Підключення абонентської лінії (телефону) до офісної (міні) АТС 300,00
4 Перевстановлення основного, паралельного телефонного апарата в одній кімнаті, квартирі 40,00
5 Відновлення кімнатної проводки за заявою абонента 40,00

Примітка до поз.4 та поз.5: Тарифи розраховані без урахування вартості матеріалів
6 Заміна номера телефону за заявою абонента 80,00
7 Заміна категорії абонента в апаратурі АВН за заявою абонента 12,00
8 Підключення обладнання охоронної сигналізації до лінії діючого телефону (плата стягується з підрозділів Державної служби охорони при МВС України, за кожного абонента) 84,00
9 Підключення однієї з'єднувальної лінії АТС споживача (відомчої мережі) до однієї точки комутаційного поля (АТС) ПАТ “Укртелеком” (одноразово, вхідної, вихідної) 120,00

Примітки до поз.9:
1. Будівництво з'єднувальної лінії здійснює споживач (відомча мережа).
2. Вихідні та вхідні з'єднувальні лінії визначаються відносно споживача (відомчої мережі).
3. При використанні лінійних споруд ПАТ “Укртелеком” додатково стягується плата за користування прямим зв'язком або каналом згідно з діючими Граничними тарифами
10 Переоформлення договору на користування телефоном при зміні прізвища абонента або найменування підприємства, установи, організації, що залишились у своїх телефонізованих приміщеннях, квартирах, за кожний основний телефонний апарат 24,00
11 Переоформлення договору на користування телефоном
11.1 При передачі в найом (оренду) телефонізованого приміщення за кожний основний телефон (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється) 48,00
Примітка до поз.11.1:
Умови надання та отримання послуги.
У разі передачі абонентом (юридичною особою) телефонізованого приміщення в найм (оренду) з наймачем (орендарем) укладається тимчасовий договір (за відсутності заборгованості за користування телефоном та надані телекомунікаційні послуги) за заявами абонента (юридичної особи) та наймача (орендаря) на строк дії договору найму (оренди).У разі коли наймач (орендар) не уклав тимчасового договору з оператором (ПАТ “Укртелеком”) відповідальність згідно з договором несе абонент (юридична особа).
У разі вибуття наймача (орендаря) та/або розірвання ним договору найму (оренди) абонент (юридична особа) повинен повідомити про це оператора (ПАТ “Укртелеком”) за місяць до розірвання договору. В іншому випадку абонент (юридична особа) несе повну відповідальність згідно з договором.
У разі розірвання договору з абонентом (юридичною особою) дія тимчасового договору з наймачем (орендарем) припиняється.
11.2 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення, де кількість телефонів така сама, яка була за попередньою адресою, в зоні дії однієї телефонної мережі оператора (ПАТ «Укртелеком») 24,00

Користування телефоном до 31.07.2012 

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів

Позиція Види послуг та плати Для підприємств, установ, організацій
бюджетних інших
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
1 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі 3,04 2,74* 4,44 3,85*
2 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одному будинку 3,04 2,74* 4,44 3,85*
3 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках 17,83 15,38* 26,77 23,09*
4 за користування абонентською лінією для офісної (міні) АТС 29,74 26,62* 44,63 38,52*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
5 з першої по 600-у хвилину (включно) × 0,0 × 0,0
6 починаючи з 601-ї хвилини × 5,4 × 5,4

Примітки:

* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.

Користування телефоном до 31.07.2012 

Для абонентів місцевої телефонної мережі
сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів

Позиція Види послуг та плати Для підприємств, установ, організацій
бюджетних інших
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
1 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі 1,84 1,33* 2,74 1,91*
2 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одному будинку 1,84 1,33* 2,74 1,91*
3 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках 9,74 7,36* 15,29 11,51*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
4 з першої по 600-у хвилину (включно) × 0,0 × 0,0
5 починаючи з 601-ї хвилини × 3,1 × 3,1

Примітки:

* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.

Користування телефоном до 31.07.2012 

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу

Позиція Види послуг та плати Розмір оплати, гривні з ПДВ
для підприємств, установ, організацій
1 За кожний підключений пристрій охоронної сигналізації (на кросі АТС), за кожного абонента (абонентна плата за підключення пристроїв циркулярного виклику не справляється. Плата справляється з підрозділів позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ за кожного абонента) за місяць 9,00
2 За включення телефону після виключення його за невнесення плати та тимчасове виключення телефону на прохання абонента за умов внесення абонентної плати за весь період виключення (незалежно від способу підключення телефону) 9,00
3 Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію (крім плати за наданий в користування канал для організації прямого зв'язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст.2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 21.02.2006 № 202), за рік 66,00
4

 

Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію для віддалених абонентів (крім плати за наданий у користування канал для організації прямого зв'язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 21.02.2006 №202), за рік

Користування телефоном

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу
  до 30.04.2013

 

Позиція

 

Види послуг та плати

 

Розмір оплати, гривні з ПДВ

 

для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців

 

1

 

Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію (крім плати за наданий в користування канал для організації прямого зв’язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗ  від 21.02.2006 № 202), за рік

 

66,00

 

2

 

Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію для віддалених абонентів (крім плати за наданий у користування канал для організації прямого зв’язку на місцевій телефонній мережі згідно зі   ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗ  від 21.02.2006 № 202), за рік      

 

78,00

 

3

 

Включення телефону після його виключення за невнесення або несвоєчасне внесення плати за надані послуги і за умови погашення заборгованості, за один телефон (одноразово)

 

12,00

 

4

 

Включення телефону після тимчасового припинення надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку (користування телефоном, незалежно від способу його підключення) за заявою споживача, за один телефон (одноразово)

 

12,00

 

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів
до 30.04.2013 

 

Позиція

 

Види послуг та плати

 

Для бюджетних підприємств, установ, організацій

 

Для інших підприємств, установ, організацій

та фізичних осіб-підприємців

 

без погодинної оплати місцевих розмов

 

з погодинною оплатою місцевих розмов

 

без погодинної оплати місцевих розмов

 

з погодинною оплатою місцевих розмов

 

Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ

 

1

 

за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі або в одному будинку

 

3,36

 

3,00*

 

4,68

 

4,20*

 

2

 

за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках

 

19,62

 

16,92*

 

28,14

 

25,38*

 

3

 

за користування абонентською лінією для офісної (міні) АТС

 

32,71

 

29,42*

 

46,86

 

42,38*

 

Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**

 

4

 

з першої по 600-у хвилину (включно)

 

×

 

0,0

 

×

 

0,0

 

5

 

починаючи з 601-ї хвилини

 

×

 

5,4

 

×

 

5,4

Примітки:

* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.

78,00

Користування телефоном 

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів до 30.04.2013 включно

Види послуг та плати Бюджетні підприємства, установи, організації Інші підприємства, установи, організації
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ*
за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї 32,71 29,42** 46,86 42,38**
за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 26,18 23,54* 37,49 33,91**
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ***
з першої по 600-у хвилину (включно) х 0,0 х 0,0
починаючи з 601-ї хвилини х 5,4 х 5,4

Примітки

* У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застососвуються тарифи як для юридичних осіб
** У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
*** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
*** Для зручності вартість послуг вказана за 1-у хвилину місцевих розмов.

Користування телефоном  

Для абонентів місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу за винятком райцентрів
до 30.04.2013 (включно)

 

Види послуг та плати

 

Бюджетні підприємства, установи, організації

 

Інші підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці

 

без погодинної оплати місцевих розмов

 

з погодинною оплатою місцевих розмов

 

без погодинної оплати місцевих розмов

 

з погодинною оплатою місцевих розмов

 

Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ*

 

за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї

 

19,66

 

17,18**

 

30,84

 

27,00**

 

за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою

 

15,72

 

13,75**

 

24,67

 

21,60**

 

Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ***

 

з першої по 600-у хвилину (включно)

 

х

 

0,0

 

х

 

0,0

 

починаючи з 601-ї хвилини

 

х

 

3,1

 

х

 

3,1

Примітки

        * У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застососвуються тарифи як для юридичних осіб
         ** У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
        *** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
        *** Для зручності вартість послуг вказана за 1-у хвилину місцевих розмов.Миколаївська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Миколаїв-001, 54001, вул. Адміральска, 27