Зв'язок з державами СНД за попереднім замовленням

Тарифи на послуги міжнародного телефонного зв’язку з державами СНД

Тарифні зони Для всіх категорій споживачів
робочі дні тижня
з 8.00 до 18.00
робочі дні тижня
з 18.00 до 8.00,
субота, неділя та святкові дні – цілодобово
1 2 3 4
Міжнародні телефонні розмови та факсимільний зв’язок з державами СНД, що надаються за попереднім замовленням Розмір оплати за кожну повну хвилину розмови та факсимільного зв’язку (дол. США) з ПДВ
1 Білорусь (діють до 06.08.2013 включно) , Молдова 0-34 0-26
1 Білорусь (діють з 07.08.2013) 0-36 0-36
2 Азербайджан, Вірменія, Грузія 0-46 0-36
3 Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан 0-48 0-38
Примітки
1 Міжнародні телефонні розмови з іноземними державами, які надаються за звичайним замовленням за участю телефоніста, оплачуються в півторакратному розмірі за тарифами, зазначеними у пунктах 1 – 3, крім розмов, що надаються з телефонів або з відділень зв’язку населених пунктів, які не мають автоматичного виходу до міжміської телефонної мережі
2 Міжнародні телефонні розмови з іноземними державами надаються в кредит за додаткову плату в розмірі двох відсотків суми включно, нарахованої за розрахунковий період

Тарифи на додаткові платні послуги
міжнародного телефонного зв’язку з державами СНД за попереднім замовленням
(плата справляється додатково понад плату за розмову)

Номер статті Позиція Види послуг Розмір плати (дол. США), без ПДВ
Росія, Білорусь, Молдова Азербайджан, Вірменія, Грузія Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан
Робочі дні тижня з 800до 1800 Робочі дні тижня з 1800до 800,субота, неділя та святкові дні цілодобово Робочі дні тижня з 800до 1800 Робочі дні тижня з 1800до 800субота, неділя та святкові дні цілодобово Робочі дні тижня з 800до 1800 Робочі дні тижня з 1800до 800субота, неділя та святкові дні цілодобово
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Виклик абонента за одним з п’яти зазначених у замовленні номерів телефонів:
1 Виклик абонента за третім номером телефону 0-28 0-22 0-38 0-30 0-40 0-32
2 Виклик абонента за четвертим та п’ятим номерами телефонів 0-56 0-44 0-76 0-60 0-80 0-64
2 3 Виклик певної особи 0-56 0-44 0-76 0-60 0-80 0-64
4 За кожний додатковий виклик (після трьох викликів) на вимогу абонента 0-28 0-22 0-38 0-30 0-40 0-32
5 Відмова споживача, який викликає, чи особа, яку викликають, відмовляється відрозмови у момент з’єднання 0-28 0-22 0-38 0-30 0-40 0-32
3 6 Надання розмови у призначений абонентом час 0-56 0-44 0-76 0-60 0-80 0-64
4 7 Повідомлення на адресу особи, яка викликається, про запрошення до переговорного пункту для ведення міжнародної телефонної розмови 1-40 1-10 1-90 1-50 2-00 1-60
5 8 Повідомлення особи, яка викликається, про те, хто викликає її на розмову (в разі замовлення з повідомленням) 0-28 0-22 0-38 0-30 0-40 0-32
6 9 Переадресування розмови особою, яка викликається за замовленням з повідомленням, на інший номер телефону або інший переговорний пункт 0-56 0-44 0-76 0-60 0-80 0-64
7 Ведення розмови за споживача (передавання телефонограми)
10 З переказуванням тексту телефонограми 0-28 0-22 0-38 0-30 0-40 0-32
11 З переказуванням тексту телефонограми з відповіддю 0-56 0-44 0-76 0-60 0-80 0-64
12 При передаванні циркулярної телефонограми справляється додаткова плата за кожний номер телефону абонента, який викликається 0-28 0-22 0-38 0-30 0-40 0-32
13 За передавання телефонограм до20 слів 0-84 0-66 1-14 0-90 1-20 0-96
14 За передавання телефонограм до40 слів 1-68 1-32 2-28 1-80 2-40 1-92
15 За передавання телефонограм до60 слів 2-52 1-98 3-42 2-70 3-60 2-88
8 16 Довідка про номер телефону в іншому населеному пункті 0-84 0-66 1-14 0-90 1-20 0-96
9 17 Відмова споживача, який викликає, чи особа, яку викликають, відмовляється від розмови у момент з’єднання 0-28 0-22 0-38 0-30 0-40 0-32
18 Споживач, який викликає, відмовляється від розмови у момент з’єднання у зв’язку з тим, що в абонента, якого викликають, до абонентської лінії підключено факс, автовідповідач, модем, кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера тощо 0-28 0-22 0-38 0-30 0-40 0-32

Примітки

  1. Оплата користувачами послуг міжнародного телефонного зв’язку  з державами СНД та іншими іноземними державами проводиться в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що  встановлюється Національним банком України на момент надання послуги.
  2. Додаткові платні послуги  до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку  (за кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку України) не надаються.


Миколаївська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Миколаїв-001, 54001, вул. Адміральска, 27